Меню KDT

logo.png?_=1494395527

школа-гимназия №3 города Нур-Султан


Тел. +7(7172)501695, +7(7172)501696

Статичная страница

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ
родителям и обучающимся в период летних каникул

Жазғы демалыс кезіндегі ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

   Балалар электр жарақаттары және олардың алдын алу

Сыртқы факторлардың әсерінен адам ағзасындағы зақымданулар, біз бір сөзбен – жарақат деп атаймыз.

Балалардың жарақаттануы - бұл ата-ананың да, баланың да өмірін түбірімен өзгерте алатын үлкен проблема.

Статистика бойынша жарақат негізінен кіші мектеп жасындағы (7-11 жас) балаларда болады. Ұлдардың жарақаттары қыздарға қарағанда әлдеқайда жиі (70%) болады.

Жарақаттар үш жастан асқан балалар өлімінің басты себептерінің бірі болып табылады. Әлемде әр түрлі инфекцияға қарағанда жазатайым оқиғалардан көп бала өледі.

Балалар жарақаттануының негізгі себептері көп емес:

Негізгісі - нақты жағдайларда қорқынышты ештеңе орын алуы мүмкін емес деп ойлайтын ересектердің бейқамдығы.

Екіншісі-лауазымды тұлғалар немесе балалардың ата-аналары болсын өз міндеттерін тиісінше орындамайтын ересектердің салғырттығы.

Сонымен қатар, балалардың жарақаттану деңгейіне балалардың тәртіптілігі де үлкен әсер етеді.

Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті осы мақалада электр тогынан болатын балалардың жарақаттануының алдын алудың кейбір мәселелері туралы баяндайды.

 

Қауіпті ток

Ең алдымен, электр тогының зақымдану себептерін түсіну керек. Әдетте адамдар 10 кВ (10000 вольт) жабдығы 220 вольттан әлдеқайда қауіпті деп санайды. Бірақ бұл қате пікір. Шын мәнінде электр тогының зақымдаушы факторы кернеуге емес, оның күшіне байланысты. Сондықтан кез келген тұрмыстық құрал қауіпті болуы мүмкін. 10 мА астам ток (0,01 ампер) күшті, ауыр соққы жасай алады, ал 100-ден 200 мА дейін (0,1-ден 0,2 ампер дейін)ток өлімге әкелуі мүмкін!

Бұл ретте, ток күші 10 миллиамперден жоғары болса, бұлшықет тартысы соншалықты күшті екенін білу қажет, бұл зардап шегушінің шок сымын босата алмайды. 20 миллиамперден астам ток кезінде тыныс алу қиындайды және 100 мА жуық ток күшінде толық тоқтайды.

 

 

 

Электр жарақатынан балалар жарақаттануының алдын алу

 

 

 

Балалар жарақаттануы және оның алдын алуөте маңызды және елеулі мәселе, әсіресе мектеп демалысы кезінде.

Жоғарыда біз электр жарақатының себептері туралы айттық. Бұл, ең алдымен, сыртқы ортаның ыңғайсыз болуы, немқұрайлылық, ересектердің немқұрайлылығы, балалардың тұрмыста, көшеде абайсыздығы. Жарақаттанудың пайда болуына балалардың психологиялық ерекшеліктері де ықпал етеді: білім алушылық,үлкен қозғалушылық, эмоционалдық, өмірлік тәжірибенің жетіспеуі, ал осыдан қауіптілік сезімінің болмауы.

Бұл тәуекелдерді алдын алу және балаларды олардан барлық ықтимал тәсілдермен қорғау қажет.

Жұмыс үнемі екі бағытта жүруі тиіс:

1. Электр жарақатын алу мүмкіндігін жою;

2. Балалар электр жарақаттарының алдын алудың негізгі әдістері бойынша балаларға арналған сабақтарды үнемі өткізу.

Тұрғын үйлерге, білім беру объектілеріне, спорт, құрылыс алаңдарына, тұрғын үйлердің және т.б. кіреберістері мен жертөлелерінде, сондай-ақ тұрмыстық аспаптарға тікелей жақын орналасқан кез келген қолданыстағы электр қондырғыларына (электр беру желілері, қосалқы станциялар, кернеу класына қарамастан жабдықтар) ерекше назар аудару қажет.

Балалар келесіні білу қажет.

Трансформаторлық және тарату қосалқы станцияларына жақындауға және жанасуға, ішке кіруге, сондай-ақ шатырға шығу өте қауіпті.

Кабель және әуе электр беру желілерінің құлап кеткен және үзілген жалаңаш сымдарына жақындауға және жақындау өте қауіпті.

Электр тогы жүріп жатқан жалаңаш сымдарға қатысты өте қауіпті.

Аспаптарда немесе сымдарда электр тогының бар болуын саусақпен тексеру өте қауіпті.

Сымдарды есіктермен, терезе жақтауларымен қорғауға, сымдарды шегемен бекітуге өте қауіпті.

Электр сымдары жылыту батареяларымен, су құбыры құбырларымен, телефон және радиотрансляциялық сымдармен жанаспауын қадағалау керек.

Балаларға розеткалардың жанында ойнауға, оларға түйреуіштер, сымдарды бұруға мүмкіндік беруге болмайды, себебі бұл токпен зақымдануы мүмкін.

Корпусы бойынша ток өтетін тұрмыстық электр құралдарын ("түйістірілетін" аспабы) пайдалануға үзілді-кесілді тыйым салынады. Аспаптарды қосу және сөндіру кезінде штепсельдің айырын сымнан емес, пластмасса қалыптан алу керек.

Аспаптардан алынған баулар штепсельдің айырына жалғанбауы керек, себебі кездейсоқ жанасу кезінде токпен зақымдануы мүмкін.

Қосылған электр құралдарын қадағалаусыз қалдыруға немесе оларды балаларға бақылауды тапсыруға болмайды, соның ішінде ұялы телефондар мен гаджеттерге арналған зарядтағыштар.

Ата-аналар балалардың жарақаттануы үшін жауапкершілікті мұғалімдерге аудармауы тиіс, және балалардың дұрыс мінез-құлқы сіздерге байланысты.

Балалардың жарақаттануы - маңызды мәселе және тек жалпы күш-жігермен балаларды қайғыдан қорғауға болады.

(Материалдар ашық көздерден алынды)

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша аумақтық департаменті

Детскиеэлектротравмы

и их профилактика

 

Повреждения  в организме человека, от воздействий внешних факторов мы называем одним словомтравма.

Детский травматизмэто большая проблема, которая в корне может изменить жизнь как родителей, так и ребенка.

По статистике травмы в основном бывают у детей младшего школьного возраста (7-11 лет). Травмы у мальчиков бывают намного чаще (70%) , чем у девочек.

  Травмы являются одной из главных причин смертности детей  старше трех лет. В мире от несчастных случаев умирает больше детей,  чем от различных инфекций.

Основных причин детского травматизма не так и много:    

Основная - беспечность взрослых, которые считают, что ничего страшного не может произойти в конкретных случаях.

Вторая - халатность взрослых, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности будь то должностные лица, либо родители детей.

Кроме того, на уровень детского травматизма большое влияние оказывает и дисциплинированность самих детей.

Департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по г. Нур-Султан в данной статье осветит некоторые вопросы профилактики детского травматизма от электрического тока.

Опасный ток

Прежде всего, нужно разобраться в причинах поражения электрическим током. Обычно люди считают, что оборудование 10 кВ (10000 вольт) гораздо опаснее напряжения 220 вольт. Но это ошибочное мнение. В действительности поражающий фактор электрического тока зависит от его силы, а не от напряжения. Поэтому практически любой бытовой прибор может быть смертельно опасен. Ток более 10 мА (0,01 ампер) может производить сильный, болевой удар, а токи от 100 до 200 мА (от 0,1 до 0,2 ампер) уже могут быть смертельны!

При этом необходимо знать, что при силе тока выше 10 миллиампер, мышечные схватки на столько сильны, что жертва уже не может отпустить провод, который шокирует его. При токе более 20 миллиампер, дыхание затрудняется и полностью перестает при силе тока около 100 мА.

Профилактика детского травматизмаотэлектротравм

 

Детский травматизм и его предупреждение – очень  важная и серьезная проблема, особенно в период школьных каникул.

Выше мы говорили о причинах электротравм. Это, прежде всего, не благоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице. Возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности.

Необходимо предупредить эти риски и всеми возможными способами оградить их от них.

Работа должна идти постоянно в двух направлениях:

1. Устранение возможности получения электротравмы;

2. Регулярное проведение занятий для детей по основным методам предупреждения детских электротравм.

  Особое внимание следует уделить любым действующим электроустановкам (линий электропередач, подстанций, оборудования вне зависимости от класса напряжения), находящиеся в непосредственной близости мест проживания, объектов образования, спортивных, строительных площадках, в подъездах и подвалах жилых домов и т.д., а также бытовых приборов.

Дети должны знать, что:

 

Очень опасно прикасаться к трансформаторным и распределительным подстанциям, заходить внутрь их, а также залезать на крышу;

Очень опасно прикасаться и подходить к упавшим и оборванным оголенным проводам кабельных и воздушных линии электропередач;

Очень опасно касаться оголенных проводов, по которым идет электрический ток;

Очень опасно проверять наличие электрического тока в приборах или проводах пальцами;

Очень опасно защемлять провода дверями, оконными рамами, закреплять провода на гвоздях, чтобы не повредить изоляцию и не было коротких замыканий (вспышек пламени);

Нужно следить за тем, чтобы электрические провода не соприкасались с батареями отопления, трубами водопровода, с телефонными и радиотрансляционными проводами;

Не позволяйте детям играть у розеток, втыкать в них шпильки, булавки, дергать провода, так как это может привести к тяжелым последствиям;

Категорически запрещается пользоваться бытовыми электроприборами, по корпусу которых проходит ток (прибор «кусается»). Штепсельную вилку при включении и выключении приборов нужно брать за пластмассовую колодку, а не за провод;

Нужно следить также и за тем, чтобы шнуры, снятые с приборов, не оставались присоединенными к штепсельной розетке, потому что при случайном прикосновении к ним возможно поражение током;

Не оставляйте включенные электроприборы без надзора взрослых, в том числе зарядные устройства для сотовых телефонов и гаджетов.

Родители не должны перекладывать ответственность за детский травматизм на педагогов, и от Вас зависит правильное поведение детей.

Детский травматизм – серьезная проблема и только общими усилиями можно оградить детей от беды.

(Материалы взяты из открытых источников)

 

Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по городу Нур-Султан

 ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ
родителям и обучающимся в период зимних каникул
 

Уважаемые родители!

Новогодние праздники, каникулы - замечательное время для детей и взрослых, пора отдыха, интересных дел, новых впечатлений. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер безопасного поведения как детей, так и взрослых.

Помните, что в это время значительно увеличивается риск уличного и бытового травматизма. Обсудите вместе с ребенком, чем он будет заниматься, как лучше распланировать время. Организуйте веселые каникулы своим детям, научите их жить содержательно, а не валяться перед телевизором.

Прогулки, игры на свежем воздухе - лучший отдых после учебных занятий, которого так недостает большинству детей в учебное время. Отправляя детей на улицу, напомните им правила дорожного движения, еще раз расскажите своим детям об опасностях зимних дорог. Не отпускайте детей одних на лед. Не допускайте нахождение их на улице без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время с 22.00 ч.

Строго контролируйте свободное время ваших детей. Не позволяйте им играть пиротехникой. Помните: неумелое обращение с пиротехникой может угрожать жизни и здоровью ваших детей. Доведите до них правила пожарной безопасности. Научите оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях.

Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!

Выполняйте элементарные правила пожарной безопасности и строго контролируйте поведение детей в дни зимних каникул!

Берегите своих детей!


введите текст

Блог директора

 
     запись на приемДАМУ

Телефон доверия


Самғау


Дача взятки/ Жемқорлыққа жол жоқ

Телефон доверия


ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА

Послание президента

Управление образования

Расписание уроков

Choose Colour